• Pål Christensen

Økt oppslutning om bondestøtte

Bare 14 prosent av befolkningen mener det bevilges for mye til landbruket over statsbudsjettet. I 1999 var andelen 34,8 prosent.