• Jonas Haarr Friestad

620 helikopteransatte på Sola får nye eiere