• Nortura

Dette blir nå lovlig

Nortura tillater engangshijab for sine ansatte. Islamsk Råd Norge har for første gang godkjent en engangshijab for bruk i en matproduksjonsbedrift.