Her øker sysselsettingen mest

Sysselsettingen øker i hele landet, og aller mest i Rogaland. Bare i Gjesdal er snittalderen på de sysselsatte lavere enn i Oslo.