Statoil gasser seg med gass

Fra 2009 dominerer gassen for Statoil. I vinter har Statoil opplevd gasspriser i spotmarkedet mer enn sju ganger høyere enn tommelfingerregelen; 1 krone per kubikkmeter.