Konkurser ned 66 prosent

Kemnerkontoret i Stavanger begjærte 17 firmaer konkurs i fjor, mot51 året før.