Adoptivbarn kan få ekstra kontantstøtte

Nytt forslag gjør at adoptivbarn kan få kontantstøtte selv om de er over tre år.