Rogaland svindyrt for Ølen

Bønder i Ølen som produserer svinekjøt eller egg, taper meir enn200.000 kroner etter at kommunen deira er flytta frå Hordaland tilRogaland fylke.