• Organisasjonen for samarbeid og utvikling (OECD) sier at Norge har et skrikende behov for kompetanse innen naturvitenskap, teknologi, ingeniørkunst og matematiske fag, men for få unge velger seg disse utdanningene. Arkivfoto: Her underviser førsteamanuensis Tore Kro 13 studenter ved Universitetet i Stavanger. Jarle Aasland

OECD: Må få norske ungdommer til å velge rett utdanning

Norske ungdommers utdanningsvalg bekymrer OECD. De anbefaler mer fristende gulrøtter, men også mer pisk for å få unge til å velge yrkene som samfunnet trenger.