• Alle som bruker egen bil for tjenestekjøring vil få mindre igjen for å bruke bilen i jobbsammenheng. Pål Christensen

Staten kutter i satsen for å bruke egen bil i jobb

De ansattes organisasjoner ba om en økning i bilgodtgjørelsen for å bruke bil i jobben på 29 prosent. Nå har en egen nemnd bestemt at utgiftene heller skal kuttes 4,9 prosent.