Godt år for Neptun

Der eneste fiskemottaket i Stavanger, Neptun Stavanger AS, hadde et så godt år i 1999 at bedriften for første gang så seg i stand til å betale utbytte til aksjonærene. Utbyttet ble satt til 929.700 kroner, mens 1.600.394 kroner av et samlet resultat på 2.530.094 ble brukt til å styrke egenkapitalen.