Regjeringen strammer inn 3,5 milliarder i revidert

Regjeringen strammer inn 3,5 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett. Sammen med inntektsøkninger på 1,7 milliarder skal pengene dekke utgiftsøkninger på tilsammen 5,2 milliarder.