• Otto von Ubisch og Katrine Aanes Tyldum tilhører ulike generasjoner som ofte ser ulikt på forholdet mellom lønn og pensjon. Begge er likevel fornøyd med at arbeidsgiveren har prioritert økt tjenestepensjon når mulighetene nå byr seg. Olav Olsen

Bedre pensjon skal holde på de attraktive

Kampen om de lyse ingeniørhodene hardner til. I Kongsberg har en bedrift allerede tatt i bruk de nye toppsatsene for tjenestepensjon for å beholde sine ansatte.