Flere vil ha mer

Barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og sykepleiere menerde også må få et lønnsløft, slik lærerne har fått. Og Lærerlagetlokalt lover ny kamp ved neste lønnsoppgjør.