Topp ratenivå for supplyskip

Forsyningsskip i Nordsjøen fikk i juli mer enn fire ganger så godt betalt per dag som i fjor sommer.