Kan halvere CO2-utslippene

Teknologibedriften Solco vil omgjøre oljeplattformene til miljøvennlige gasskraftverk slik at konvensjonelle gasskraftverk på land ikke fører til økning i de totale CO-utslippene.