Polaris: Press mot statsråden

Lederen for nærings— komiteen på Stortingetmener at hverken departementet eller Designor har oppfyltkonsesjonsvilkårene i Polaris-saken.