Nordmenn er gode på bunnen

Nå tar oljeselskapene, leverandørindustrien og oljeselskapene sats for å ta vare på det norske teknologiforspranget på havbunnen.