Troll Pilot ute av drift

ABBs havbunnsseparator, som ble tildelt nyskapingsprisen på ONS i 1998, er ute av drift på Troll-feltet. En brist i isolasjonen rundt kraftledningen fra Troll C til havbunnsanlegget Troll Pilot, har forårsaket stans ielektrisitetsforsyningen, opplyser Hydro.