Færre konkurser i IT-næringen

Tallet på konkurser innenfor IT-næringen går ned. Dette til tross for en svak utvikling på Oslo Børs den siste tiden, samt fokus på overetablering.