Stort behov for faglærte på arbeidsmarkedet

Faglært arbeidskraft topper listen over de vanskeligste jobbene å fylle, viser ManpowerGroups globale undersøkelse om talentmangel.