• Universitetet i Stavanger har i dag 11 doktorgradsprogrammer, ifølge uis.no. UiS

206 doktorgrader ved UiS

I løpet av 10 år er UiS registrert med 206 doktorgrader. Tallet er stigende. Av nordmenn som tar doktorgrad er det nå flest kvinner.