Milliardoverskudd i utenriksregnskapet

Foreløpige tall viser at Norge hadde et overskudd på 17,7 milliarder kroner på utenriksregnskapet i september. I årets ni første måneder er overskuddet beregnet til 126,1 milliarder kroner.