Lønnskrav ruinerer kommunene

Stavanger kommune har ikke råd til å gi mer enn 428 kroner i lønnstillegg til hver av sine ansatte i årets lønnsoppgjør.