Nedgang for Smedvig i første kvartal

Smedvig-konsernet fikk et overskudd etter skatt på 12 millioner kroner i årets første kvartal. Tilsvarende tall for i fjor var 167 millioner kroner. Det er finanskostnadene som først og fremst har dratt ned overskuddet i Smedvig hittil i år.