30 prosent av lærerstudentene dropper studiet

Tre av ti lærerstudenter fra 2010-kullet har sluttet på utdanningen, viser en fersk rapport.