• – Vi har lenge arbeidet for å få til en sårt tiltrengt fornyelse av vår flåte av skip som blant annet frakter tømmer og steinprodukter, sier Knut W. Aanensen i Hagland Shipping. Thomas Førde

Første nybygg siden seilskutetiden

Gjennomsnittsalderen for flåten av mindre bulkskip i europeisk fart er mellom 25 og 30 år. Haugesund-rederiet Hagland Shipping gjør noe med dette og leier inn to nye skip fra India.