Eurolandene holder toppmøte i mars

Ledere fra de 17 eurolandene skal samles til toppmøte 13. mars for å sluttføre forhandlingene om hvilke tiltak som trengs for å unngå nye gjeldskriser.