• Sentrale i det nye masterstudiet er Frode Leidland og Bjørn Ivar Kruke. Helene Andreassen

Risiko-studium gir millioninntekt

Et skreddersydd masterstudium for næringslivet i risikostyring og sikkerhetsledelse har ventelister. Det gir millioninntekter og nye ansatte til UiS.