• Lyssettingen og de positive signalene som arbeidsgiver greier å gi deg er viktig for hvor kreativ du er på jobben. En mørkere belysning koblet med positive impulser betyr mye, viser undersøkelsen.

Du blir mer kreativ i mørket

I mørket blir vi mer kreative, mens evnen til logisk tenkning blir bedre ivaretatt når du sitter i lyse omgivelser, hevder tyske forskere.