• Hovedtiltalte Fred A. Ingebrigtsen flankert av sitt forsvarerteam Toril Dale og Bjørn Stordrange. Anders Minge

Protesterte mot aktors presentasjon

Flere av forsvarerne i innsidesaken reagerer mot at aktor Hans Christian Koss kommer med kommentarer hvor han vurderer betydningen av telefonsamtaler og sms-vekslinger de tiltalte har vært involvert i.