Sjekk trivsel og studie med flere

Legeforeningen gir ikke råd om hvilket land du skal velge, men oppfordrer deg til å undersøke hvordan studietrivselen og undervisningen er.