• Økte ligningstakster på boliger gjør at kvinner i Rogaland kan notere seg for den største økningen i formue. Tommy Ellingsen

OECD spår boligsprekk

OECD tror boligprisene kommer til å falle det neste året i minst seks OECD-land, deriblant Norge.