Kraftig forbedring for SR-bank

Sparebank 1 SR-Bank fikk et resultat før skatt på 395 millioner kroner etter første kvartal.