1000 færre meglere

Meglerbransjen er hardt rammet av nedgangstidene. På halvannet år er det antakelig blitt 1000 færre meglere på landsplan av totalt 5000-6000.