• Nettverk for dyrs frihet og Dyrebeskyttelsen i Norge.

Brekk skjerper pelsdyrkontrollene