Full splid om nye rentekutt

Ekspertene er uenige om hvor mye Norges Bank vil kutte.