Full forvirring om finanskrisens omfang

Økonom har lekt seg med SSBs modeller, og fått et helt annet svar.