• Verdas største gassferje stiller hurtigruteskipet «Nordlys» litt i skuggen. Thomas Førde

Verda ser til Norge

— Den nye gassdrivne ferja over Boknafjorden kjem til å bli eit attraktivt besøksmål for miljømedvitne ferjefolk frå store delar av verda.