A-pressen unngår krysseierskap

Edda Media har valgt å legge ned gratisavisa Eiker Avis og havner dermed under opplagsgrensen for krysseierskap.