• Student Øystein Henriksen ved Universitetet i Bergen fikk feil karakter. Da han klaget, fant UiB ut at de hadde forvekslet eksamensbesvarelsen med en annen students besvarelse. Jarle D. Haukeland

Toppkarakteren ble til stryk

En ny risikoanalyse viser at flere hundre karakterer ved Universitetet i Bergen kan være feil. Årsaken er menneskelig svikt.