• gjølet. Rune Nydal (t.v.) og Leon Årdal har tidligere sagt til Aftenposten at de mener småkraft må til for å møte klimatrusselen. Mathismoen Ole/Aftenposten

Elve-Norge finkjemmes for kraft

707 søknader om vannkraftutbygging ligger til behandling. Naturvernforbundet advarer.