Equinor vil bli klimanøytralt innen 2050

Equinors nye toppsjef staker ut en ny klimastrategi første dag på jobb. Selv om selskapet fortsatt planlegger å produsere mer olje og gass, skal satsing på fornybar energi og karbonfangst sikre klimanøytralitet innen 2050.

Equinors nye sjef Anders Opedal (til venstre) og avtroppende sjef Eldar Sætre.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Equinor annonserer mandag en ambisjon om å bli et klimanøytralt energiselskap innen 2050. Målet gjelder både utslipp fra produksjon og kundenes forbruk av energi.

– Equinor skal være et ledende selskap i det grønne skiftet. Det er en god forretningsstrategi å sikre langsiktig konkurranseevne i en tid med store endringer i globale energisystemer og i en verden som beveger seg mot klimanøytralitet, sier Anders Opedal på sin første dag som sjef for selskapet.

Tidligere i år annonserte Equinor sine planer om å oppnå klimanøytrale globale operasjoner innen 2030 og redusere absolutte klimagassutslipp i Norge til nær null innen 2050.

Nå skal også kundenes bruk av Equinors olje og gass med i regnskapet innen 2050.

Det var den nederlandske organisasjonen Follow This som på Equinors generalforsamling i fjor foreslo at selskapet skal sette klimamål som også inkluderer kundenes utslipp. Det avviste Equinor, og forslaget ble stemt ned med støtte fra majoritetseieren, den norske stat.

En forutsetning for målsettingen er imidlertid et velfungerende marked for karbonfangst og -lagring (CCS) og naturlige karbonsluk, samt konkurransedyktige teknologier for hydrogen.

Equinor langt nede på listen: Disse oljeselskapene er best på klimaAksjekursen

Endrer ikke planer om å produsere mer

Equinor opprettholder sitt mål om lønnsom vekst innen fornybar energi og forventer å oppnå en produksjonskapasitet på 4–6 gigawatt innen 2026 og 12–16 gigawatt innen 2035, og planlegger å forsterke innsatsen med å sikre tilgang til nye vindareal med ønske om akselerert lønnsom vekst. 

«Ambisjonen om klimanøytralitet vil forsterke Equinors fremtidige konkurransekraft og verdiskaping på norsk sokkel», skriver selskapet, men tilføyer at «suksess avhenger av at samfunnet beveger seg mot klimanøytralitet i 2050».

Selskapet forutsetter også at kundene i økende grad bruker oljen til petrokjemiske produkter som gir mindre utslipp.

Equinors planer for produksjon, utvikling og leteaktivitet på norsk sokkel endres derimot ikke. Equinor forventer en gjennomsnittlig årlig produksjonsvekst for olje og gass på rundt tre prosent fra 2019 til 2026. På lengre sikt forventer Equinor å produsere mindre olje og gass enn i dag.

«Equinor forbereder seg på en gradvis nedgang i den globale etterspørselen etter olje og gass fra rundt 2030. Verdiskaping, ikke produksjonsvolum, er og vil være styrende for Equinors beslutninger», heter det.

Dette er de ti største produsentene på norsk sokkel

Følger etter en rekke andre oljeselskaper

Det siste halvåret har en rekke olje- og gasselskaper kommet med nye klimamål. I desember i fjor satte Repsol standarden, med å sette en ambisjon om «nullutslipp» innen 2050. Siden har flere fulgt etter med skjerpede klimamål.

I sommer havnet Equinors klimaambisjoner i bunnsjiktet med en sjetteplass i Carbon Trackers vurdering av de ni største børsnoterte olje- og gasselskapene i verden.

Equinor vil for øvrig presentere en oppdatert strategi på sin kapitalmarkedsdag i juni 2021.

Equinor annonserer ambisjon om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050 – equinor.comSætre tar oppvasken for etterfølgerenTar ikke ansvar for kundenes utslipp: – Det er helt uaktuelt
Publisert: