Castberg-saken: Unnlot å journalføre varsling om alvorlig datafeil

De tok tre måneder fra Petroleumstilsynet ble varslet om en alvorlig feil i dataprogrammet Equinor bruker i Johan Castberg-prosjektet, til varselet ble tilgjengelig for innsyn.

Direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– E-poster til enkeltpersoner kan av ulike grunner medføre forsinket journalføring, sier Anne Myhrvold, direktør i Petroleumstilsynet.

Saken dreier seg om en feil i dataprogrammet Sesam Stofat. Programfeilen har ført til feil i levetidsberegninger for Johan Castberg-skipet som nå er under bygging i Singapore (se e-post fra DNV GL til Ptil nedenfor). Også andre FPSO-er er rammet av denne feilen.

Aftenbladets gjennomgang viser at Petroleumstilsynet ble varslet om feilen i dataprogrammet allerede den 26. mai 2020 da DNV GL i en e-post opplyste at det var oppdaget feil i dataprogrammet Sesam Stofat. Nedenfor følger en kort oppsummering over hva som skjedde etter at Petroleumstilsynet ble varslet.

Ventet tre måneder

  • 26. mai 2020: DNV GL sender E-post til fagfolk i Petroleumstilsynet om feil i dataprogrammet Sesam Stofat. DNV GL nevner ikke Johan Castberg eller andre innretninger som er rammet av feilen.
  • 25. juni 2020: Lisensmøte i Johan Castberg-prosjektet med Petroleumstilsynet, Equinor Petoro og Vår Energi. Her opplyses det om problemene i Castberg-prosjektet.
  • 30. juni: Brev fra Morten A. Langøy i Petroleumstilsynet til Equinor hvor tilsynet ber om møte for gjennomgang av Castberg-problemene. Langøy informerer om at Equinor har gitt beskjed om feilen i dataprogrammet.
  • 10. juli: Møte mellom Petroleumstilsynet og Equinor om Castberg-problemene. Her viser Petroleumstilsynet til at de ble informert om Castberg-problemene og dataanalysefeil i programmet Sesam Stofat i lisensmøte den 25. juni. Både Geir Løland og Narve Oma fra Petrolumstilsynet som mottok varslingen fra DNV GL i mai er til stede.
  • 20. juli: Petroleumstilsynet svarer på DNV GLs varsling fra 26. mai. Petroleumstilsynet spør hvilke versjoner av dataprogrammet feilen er knyttet til. DNV GL svarer at det dreier seg om en versjon fra juni 2016 til versjon 4.0–03. Ny versjon kom i juli 2020.
  • 11. August: Nytt møte mellom Petroleumstilsynet og Equinor. Ptil får presentert en liste over Equinor-innretninger som er rammet av feilen i større og mindre grad.
  • 17. august: Petroleumstilsynet ber om møte med DNV GL for gjennomgang av feilen.
  • 21. august: Møte mellom Petroleumstilsynet og DNV GL. DNVG GL gir ingen oversikt over andre kunder som er rammet av feilen på norsk sokkel.
  • 28. august: Aftenbladet ber om innsyn i e-posten fra DNV GL til Petroleumstilsynet fra mai 2020, hvor DNV GL varsler om feilen i dataprogrammet.
  • 31. august: Saksbehandler i Petroleumstilsynet sender e-post med varslingen fra DNV GL til Petroleumstilsynets arkiv etter at Aftenbladet har bedt om innsyn.
E-post hvor DNV GL varslet Petroleumstilsyent om feil i dataprogrammet i beregning av utmattingsanalyser.
Etter at Petroleumstilsynet ble informert om feil i dataprogrammet på et lisensmøte i juni, ba tilsynet om møte med Equinor.
Petroleumstilsynet ble varslet om feil i Sesam Stofat i mai, men skrev til Equinor at de ble informert på lisensmøte 25. juni. Her utdrag fra møtereferat den 10. juli.
20. juli, nesten to måneder etter varslingen fra DNV GL i mai følger Ptil opp henvendelsen.
DNV GL forklarer kort når problemet oppstod.
17. august ber Ptil om møte med DNV GL for gjennomgang av problemene med Sesam Stofat. Møtet avholdes den 21. august.
Først 31. august ble varslingen fra DNV GL sendt til Petroleumstilsynets egen postjournal.
Les også

Martin Linge-skandalen vokser: Milliarder må brukes for å bore Total-brønner på nytt

Det er omfattende problemer med Johan Castberg-prosjektet som er under bygging i Singapore.
Les også

Professor om Castberg: - Skipet kan ikke installeres uten betydelige oppgraderinger

Les også

Tilsyn gransker Castberg-utbyggingen: – Fortsatt et robust og godt prosjekt

Varslingbrev

Castberg-saken begynte for alvor å rulle i august da miljøorganisasjonen Bellona sendte to varslingsbrev til Olje- og energidepartementet om den negative utviklingen i Castberg-prosjektet som var rammet av sveisefeil og datafeil i programmet Sesam Stofat.

Bellona ba samtidig om redegjørelser fra departementet. På det tidspunktet var informasjonen som er kommet fram i ettertid via korrespondanser og møtereferater ikke kjent, blant annet fordi dette ikke var blitt journalført og dermed gjort offentlig tilgjengelig.

– Til etterretning

Petroleumstilsynets direktør Anne Myhrvold forklarte i Aftenbladet torsdag i forrige uke at e-posten fra DNV GL var sendt til enkeltpersoner i Ptil og ikke til den formelle Ptil-adressen og at den derfor «ble journalført noe senere». Hun la til at brukerne var blitt informert og at Ptil tok informasjonen til etterretning.

– Hvorfor ble ikke e-posten journalført fortløpende og på et tidligere tidspunkt?

– E-poster til enkeltpersoner kan av ulike grunner medføre forsinket journalføring. E-poster med formelt innhold, fra oljeselskaper og andre aktører, skal sendes vår offisielle adresse, postboks@ptil.no, blant annet for å sikre at informasjonen fordeles til ansvarlige i Ptil og for å sikre åpenhet og løpende registrering av saksbehandling og korrespondanse i vårt arkiv, svarer Myhrvold i en e-post til Aftenbladet.

Les også

Petroleumstilsynet gransker Equinor og Johan Castberg-utbyggingen

E-posten med varselet fra DNV GL til Petroleumstilsynet ble først arkivert etter tre måneder, og arkiveringen skjedde først den 31. august etter at Aftenbladet ba om innsyn i denne e-posten som da ikke var journalført ennå.

– Er det andre tilfeller hvor korrespondanse mellom oljeselskapene og Petroleumstilsynets saksbehandlere hvor e-poster ikke blir journalført?

– Det kan ikke utelukkes, men vil være svært unntaksvis, svarer Anne Myhrvold.

– Petroleumstilsynets Morten Langøy opplyste i brev til Equinor at det først var i lisensmøte den 26. juni 2020 at Petroleumstilsynet ble informert om feilen i Sesam Stofat. Hva er rett her, den 26. juni eller 25. mai? Fikk Petroleumstilsynet informasjon i mai uten at dette ble formidlet videre internt?

– Equinor, som operatør, har ansvar å informere Ptil om problemene på Castberg. Det gjorde de i slutten av juni.

– Når fagleder for konstruksjonssikkerhet i Petroleumstilsynet, Geir Løland, fikk e-post fra DNV GL den 25. mai om denne feilen - hvorfor ble ikke dette videreformidlet til de som har ansvar for oppfølging av Johan Castberg internt i Petroleumstilsynet?

– Se svar over, skriver Myhrvold.

Les også

– Har Equinor informert deg, Tina Bru?

Les også

Stiller spørsmål om Castberg-problemene: Frykter et nytt Goliat

Ga beskjed 2 måneder etter

Equinor har tidligere uttalt til Aftenbladet og E24 at de ble klar over feilen i april 2020 for Johan Castberg-prosjektet, men det var altså først i lisensmøte den 25. juni at de informerte Petroleumstilsynet om denne feilen som også rammer andre FPSO-er. Noe Equinors prosjektdirektør Morten Ruth begrunnet med følgende til E24 i august:

– Min forståelse var at DNV GL varslet på det tidspunktet, og da begynte vi å analysearbeidet for å se hva vi måtte gjøre, og omfanget av problemstillingen. Det tok jo også litt tid, og da vi konkluderte det, så vi at vi klarte å håndtere det. Så derfor ble det ingen separat varsling fra vår side, sier han.

Advarte om mediesak

Etter at Petroleumstilsynet den 30. juni ba om møte med Equinor, svarte Equinors Tove Lind, myndighetskontakt for Johan Castberg-prosjektet, på Ptils henvendelse tirsdag den 6. juli og ba om møte tidligere (se nedenfor):

«Equinor har fått signaler om at det kanskje kommer en sak i mediene rundt tilsvarende tema som for forespurt møte. For å sette Ptil bedre i stand til å følge opp, gitt at saken får medieoppmerksomhet, foreslår Equinor å holde et kortere orienteringsmøte allerede fredag 10. juli kl. 0900‐1030.»

Equinor ville framskynde møte med Petroleumstilsynet fordi de trodde det kom en mediesak om Johan Castberg.

Den 3. juli kom for øvrig Aftenbladet/E24 med en artikkel om sveiseproblemene i Castberg-prosjektet.

Dette møtet den 10. juli, samt møtet den 11. august og møtet den 26. august hvor Equinors Geir Tungesvik ble «kalt inn på teppet» i Petroleumstilsynet, er nå bakgrunnen for at Petroleumstilsynet har bestemt seg for å granske Equinor og Johan Castberg-prosjektet.

Publisert: