Samfunn tar bedre vare på eldre menn enn eldre kvinner

Norske menn tilbringer alderdommen i større grad enn kvinner i samliv med andre, mens eldre kvinner oftere er enslige eller har mistet sin partner.
Eldre kvinner i Norge er ganske økonomisk likestilt og har høyt utdanningsnivå. Norske eldre har det best av alle sånn sett i undersøkelsen, men menn står lenger i arbeid og deltar mer i samfunnsliv og arbeid i alderdommen likevel.
Eldre menn føler seg mer som en del av samfunnet og er også mer aktivt deltakende enn eldre norske kvinner, ifølge en fersk analyse.

Eldre menn er mindre kronisk syke, bedre sikret økonomisk og blir bedre ivaretatt av samfunnet enn kvinner, viser en studie. Også i Norge favoriseres menn.

Publisert: Publisert:

Les hele saken med abonnement