• I Edeståvå skal Idar Håland serverer komle og kjøttkaker seks dager i uken. Ola Fintland

Slakter åpner spisested

Slakterbutikken Håland Kjøtt åpner egen restaurant med komla, kjøttkaker og "sjeva mæ sleden gris" på menyen. Edeståvå har også søkt om skjenkebevilling.