Eramet satsar i Sauda

Det franskeigde industrikonsernet, Eramet, vil satsa idustrielt og langsiktig på produksjonen ved smelteverka i Sauda og i Porsgrunn.Samtidig vil konsernet leggja ned produksjonen av mangan ved ein fabrikk som Eramet eig i Boulogne i Frankrike.