Boliger fortsatt litt dyrere

Boligmarkedet har ikke endret seg særlig hittil i år. Men i Rogaland er det en svak nedgang i prisen for delte boliger.