Lengre studieår og mer støtte

Raskere, bedre og billigere studier. Det er den forventede effektenav endringene av regelverket for høyere utdanning Stortingetforetok tirsdag.