Norsk vindmølleproduksjon

De to som står bak Norsk Vind Energi mener energiparken på Høg-Jæren kan bli en katalysator for norsk vindmølleproduksjon. Få land egner seg bedre for vindmøller enn Norge, noe som kan gi muligheter på utstyrssiden.